Naar de hoofdinhoud
Mobiele goedkeuring

Hoe managers declaraties in de mobiele app kunnen goedkeuren

Juliane Rahmel avatar
Geschreven door Juliane Rahmel
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Gebruikers die een manager rol hebben, kunnen declaraties van werknemers in toegewezen groep(en) goedkeuren of afwijzen. Dit is ook mogelijk in de mobiele app.

📝 Opmerking:

  • In de mobiele app kan het logboek van een declaratie niet worden bekeken. Deze functie is exclusief voorbehouden aan de web app.

  • Accountants kunnen declaraties alleen in de web app bewerken en controleren.

Managers kunnen de mobiele app gebruiken om de declaraties van hun werknemers goed te keuren. Deze vind je onder het kopje "Goedkeuren".

Als er niets openstaat, dan ziet de manager het volgende venster:

Leeg venster "Goedkeuren".

Als er declaraties zijn die moeten worden goedgekeurd, zie je het volgende venster:

"Goedkeuren" venster in de mobiele app.

In het venster "Goedkeuren" kan een gebruiker met de rol manager nu declaraties selecteren die moeten worden goedgekeurd. Hierna worden de details van deze declaratie zichtbaar.

Gedetailleerde weergave van een declaratie die moet worden goedgekeurd.

Onder "Bon" kan de manager bijvoorbeeld het bonnetje van een ingezonden declaratie bekijken. Klik linksboven op de "X" om terug te keren naar de weergave van de declaratie.

receipt approval circula scan

Bon van een declaratie.

In het venster "Goedkeuren" kan de manager de declaratie goedkeuren of afwijzen. Als de manager ervoor kiest om een declaratie af te wijzen kan, net als in de web app, een reden voor afwijzing worden ingevoerd, die naar de medewerker wordt doorgestuurd.


Heb je nog vragen?

💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com

Was dit een antwoord op uw vraag?